ban
banner
Bugün, 17 Ocak 2018 Çarşamba . 
 

baret BİLDİRİ ÇAĞRISI VE SUNUMLAR

ok Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce'dir.

ok Bildiriler için telif ücreti ödenmez.

ok Bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

ok Kitapta yer alacak bildirilerin yazarlarından katılım ücreti alınmaz. Ancak ortak çalışmalarda bu ayrıcalık sadece bildiriyi sunan yazara sağlanır.

ok Sunulabilecek bildirilerin seçimi; uzman kişilerden oluşturulacak kurullarca, bildirinin içeriğine ve yazım koşullarına uygunluğuna göre yapılacak olup, bildiriler sözlü veya poster şeklinde sunum olacaktır.

ok Bildiri yazarı tarafından sunulur. Sözlü veya poster olarak sunulan bildirilerin tam metni sempozyum kitapçığında basılır.

ok Seçilen sempozyum bildirileri Maden Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan “BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ” gibi uluslararası endekslerce taranan hakemli dergilerde yayınlanacaktır.

bys     bys