Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Bilim İnsanları ve Değerli Sektör Temsilcileri,

Madencilik sektörü, meslek hastalıkları ve iş kazalarına uğrama olasılığı yüksek ve çok tehlikeli çalışma ortamına sahip sektörlerin başında yer almaktadır. Bu nedenle, tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak ortaya çıkması muhtemel risklerin belirlenip değerlendirilmesi, tamamen ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere indirilmesi için gerçekleştirilen sağlık ve güvenlik çalışmaları büyük öneme sahiptir.

Bu bağlamda, 2007 yılından 2015 yılına kadar aralıksız olarak iki yılda bir ulusal boyutta düzenlemiş olduğumuz “Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu”, ilk olarak 2017 yılında uluslararası boyutta düzenlenmiştir. Bu yıl bilim insanları, araştırmacılar, uygulayıcılar, kanun yapıcılar, ilgili kamu kurumları, sektörün önde gelen kuruluşları, bu alanda öğrenim gören öğrenciler ve meslektaşlarımızın katılımıyla yedinci kez “Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2019” düzenlenecektir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi ile Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nün birlikte düzenleyeceği “Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2019" 03-04 Ekim 2019 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirilecektir.

Sempozyum süresince işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlar, çözüm önerileri, iş güvenliğinin sürdürülebilirliğinin bilimsel, teknik ve toplumsal yansımaları ele alınacaktır. Ayrıca, bilimsel ve teknik konuların tartışılmasının yanı sıra, sempozyumun temel amacı, sektörün değişik birimlerinden gelen delegeler arasında iş geliştirme ve girişim adına fırsatlar yaratmaktır.

Sizleri, Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2019’da aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla,    

 

 

Dr. Özen KILIÇ

Mehmet YILMAZ

Sempozyum Başkanı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı

 

 

30 Haziran 2019

Özetlerin Son Gönderilme Tarihi

05 Temmuz 2019

Yazarlara Özet Kabul/Ret Bildirilme Tarihi

23 Ağustos 2019

Tam Metinlerin Son Gönderilme Tarihi

08 Eylül 2019

Hakem Görüşlerinin Yazarlara Bildirilme Tarihi

15 Eylül 2019

Düzeltilmiş Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi