Warning: Unknown: Input variables exceeded 1000. To increase the limit change max_input_vars in php.ini. in Unknown on line 0
UMİİGS'2017-ADANA
Program
Kapat

ban
banner
Bugün, 17 Ocak 2018 Çarşamba . 
 
 


Emek yoğun çalışılan madencilik sektörü; dünya genelinde, meslek hastalıkları ve iş kazalarına uğrama olasılığı yüksek ve çok tehlikeli çalışma ortamına sahip sektörlerin başında yer almaktadır. Bu nedenle, madencilik sektöründe, tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak ortaya çıkması muhtemel risklerin belirlenip değerlendirilmesi, tamamen ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere indirilmesi için gerçekleştirilen sağlık ve güvenlik çalışmaları, büyük öneme sahiptir.

Bu bağlamda, bugüne kadar ulusal boyutta beş kez düzenlemiş olduğumuz “Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu”, bilim insanları, araştırmacılar, uygulayıcılar, kanun yapıcılar, ilgili kamu kurumları, sektörün önde gelen kuruluşları, alanda öğrenim gören öğrenciler ve meslektaşlarımızın katılımıyla bundan sonra uluslararası boyutta düzenlenecektir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi ile Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nün birlikte düzenleyeceği Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 02 - 03 Kasım 2017 tarihlerinde Adana’da düzenlenecektir.

Dünyanın alanında uzman bilim insanlarıyla sektör temsilcilerini bir araya getirerek, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki son bilimsel ve teknolojik gelişmelerin paylaşılıp uluslararası alanda konuya etkin bir kaynak oluşturacağına inandığımız sempozyum da siz değerli katılımcıları aramızda görmekten ve Adana’da ağırlamaktan onur duyacağız.

Saygılarımızla

Sempozyum Yürütme Kurulu
afiş
1